Zakład Przewozów Kolejowych

Zakład Przewozów Kolejowych (ZPK) świadczy usługi przewozowe na sieci kolejowej PKP PLK, z wykorzystaniem własnego taboru kolejowego trakcyjnego i wagonowego jak również przy użyciu wagonów klienta. Przewozy kolejowe wykonywane są od 2003 roku, na podstawie otrzymanych licencji i stosownych zezwoleń. ZPK realizuje głównie przewozy całopociągowe towarów masowych, nie unikając  grup wagonowych. Najważniejsze grupy surowców to węgiel, ruda żelaza, kruszywa, drewno, paliwa, chemia, zboża. ZPK działa także w obszarze przewozów intermodalnych, m.in. obsługując, należące do Rail Polska, terminale kontenerowe we Włosienicy i Cieślach-Oleśnicy.  

Na bazie posiadanych certyfikatów ZPK realizuje obecnie przewozy na terenie Polski a w kierunkach międzynarodowych współpracuje z partnerami z krajów sąsiednich. Współpracując z Klientami przyjmujemy zasadę, że stawka za przewóz 1 tony zależy nie tylko od odległości pomiędzy stacją nadania a stacją przeznaczenia i wielkości przewożonej masy towarowej, ale także od warunków indywidualnych dla każdego przewozu.

Nowe, duże przedsięwzięcia przewozowe opracowujemy w sposób zorientowany na Klienta. Zaplanowanie tych przedsięwzięć wymaga ustalenia warunków handlowych i technologicznych, przeprowadzenia procesu doboru odpowiednich lokomotyw i wagonów oraz zorganizowania procesu przewozowego. Przy tak indywidualnym i precyzyjnym podejściu do każdego projektu, jesteśmy w stanie zaoferować konkurencyjną stawkę przewozową. W trakcie trwania kontraktu dostarczamy klientowi niezbędne informacje o przewozie, w szczególności informujemy go na bieżąco o położeniu przekazanego nam towaru.

Rail Polska korzysta z wyjątkowego doświadczenia Rail World, zdobytego na całym świecie, w rozwijaniu efektywnych przedsięwzięć transportu kolejowego. Doświadczenie międzynarodowe w połączeniu z możliwościami polskiego zespołu powodują, że Rail Polska zaspokaja potrzeby klientów w sposób zgodny z ich oczekiwaniami.

Usługi realizowane w ramach Zakładu Przewozów Kolejowych

  • przewozy masowe surowców, produktów i rzeczy – dla elektrowni i elektrociepłowni, przemysłu chemicznego, samochodowego, kopalń węgla i kruszyw, cukrowni i cementowni, oraz firm z innych sektorów
  • przewozy specjalistyczne – w szczególności towarów wymagających użycia specjalistycznych wagonów (np. do przewozu substancji chemicznych) oraz przewozy ładunków, do których ze względu na ciężar i rozmiary niezbędne jest użycie wagonów kolejowych specjalnej konstrukcji (przewozy ponadgabarytowe),
  • usługi kolejowe w zakresie transportowania wagonów, lokomotyw, pasażerskich pojazdów trakcyjnych – sprawnych lub przeznaczonych do remontu, nowobudowanych,
  • usługi transportu intermodalnego (towar zapakowany w kontenerze itp.),
  • usługi przewozu przesyłek nadzwyczajnych,
  • transport produktów niebezpiecznych,

Dyrektor Zakładu Przewozów
tel. 33-842-90-40

Wicedyrektor Zakładu Przewozów
tel. 33-842-90-48

Kierownik Wydziału Marketingu
tel. 33-842-90-96

Główny Dyspozytor
tel. 33-842-90-93

Dyspozytura (24h/7dni)
tel. 33-842-90-42
kom. +48 601 491 073

Kierownik Wydziału Ekspolatacji Taboru

tel. 33-842-90-44