Zakład Przewozów Kolejowych

Rail Polska w ramach Zakładu Przewozów Kolejowych świadczy usługi przewozowe z wykorzystaniem własnego taboru kolejowego jak również przy użyciu taboru kolejowego klienta. Przewozy kolejowe realizowane są na podstawie otrzymanych licencji i stosownych zezwoleń od 2003 roku. Realizujemy przewozy całopociągowe towarów masowych jak również przewozy pojedynczych wagonów i grup wagonowych m.in. takich produktów i surowców: węgiel, ruda żelaza, kruszywa, drewno, paliwa, chemia i inne), jak również przewozy intermodalne, przewozy nadzwyczajne w tym przewozy specjalistyczne np. z przekroczoną skrajnią ładunkową, nowo budowanych pojazdów kolejowych bez stosownych pozwoleń lub dopuszczeń. Nasze przewozy realizowane są na terenie całej Polski oraz w kierunkach do lub z Europy Zachodniej, Europy Południowej czy Wschodniej. Współpracując z klientami przyjmujemy zasadę, że stawka za przewóz 1 tony zależy nie tylko od odległości pomiędzy stacją nadania i stacją odbioru towaru, ale również od ilości przewożonej masy towarowej. Nowe, duże przedsięwzięcia przewozowe przygotowujemy w sposób zindywidualizowany. Zaplanowanie tych przedsięwzięć wymaga ustalenia warunków handlowych i technologicznych, przeprowadzenia procesu doboru odpowiednich lokomotyw i wagonów oraz zorganizowania procesu przewozowego. Przy tak indywidualnym i precyzyjnym podejściu do każdego projektu, jesteśmy w stanie zaoferować konkurencyjną stawkę przewozową. W trakcie trwania kontraktu dostarczamy klientowi niezbędne informacje o przewozie, w szczególności informujemy go na bieżąco o położeniu przekazanego nam towaru. Rail Polska korzysta z wyjątkowego doświadczenia Rail World, zdobytego na całym świecie, w rozwijaniu efektywnych przedsięwzięć transportu kolejowego. Doświadczenie międzynarodowe w połączeniu z możliwościami polskiego zespołu powodują, że Rail Polska ma ogromną szansę świadczyć usługi transportu kolejowego, zaspokajając potrzeby klientów w sposób zgodny z ich oczekiwaniami, również na polskim rynku.

Usługi realizowane w ramach Zakładu Przewozów Kolejowych

  • przewozy masowe surowców, produktów i rzeczy – dla elektrowni i elektrociepłowni, przemysłu chemicznego, samochodowego, kopalni węgla i kruszyw, cukrowni i cementowni, klienta indywidualnego itp.,
  • przewozy specjalistyczne – w szczególności towarów wymagających użycia specjalistycznych wagonów (np. do przewozu substancji chemicznych) oraz przewozy ładunków, do których ze względu na ciężar i rozmiary niezbędne jest użycie wagonów kolejowych specjalnej konstrukcji (przewozy ponadgabarytowe),
  • usługi kolejowe w zakresie transportowania wagonów, lokomotyw, pasażerskich pojazdów trakcyjnych – sprawnych lub przeznaczonych do remontu, nowobudowanych,
  • usługi transportu intermodalnego (towar zapakowany w kontenerze itp.),
  • usługi przewozu przesyłek nadzwyczajnych,
  • transport produktów niebezpiecznych,

Dyrektor Zakładu Przewozów
tel. 33-842-90-40

Wicedyrektor Zakładu Przewozów
tel. 33-842-90-48

Kierownik Wydziału Marketingu
tel. 33-842-90-96

Główny Dyspozytor
tel. 33-842-90-93

Dyspozytura (24h/7dni)
tel. 33-842-90-42
kom. +48 601 491 073

Kierownik Wydziału Ekspolatacji Taboru

tel. 33-842-90-44