Jak nas znaleźć

Dyspozytura (24h / 7dni)
Telefon:+48 33 842 90 42
Kom:+48 601 491 073
Rail Polska Sp. z o.o.
ul. Willowa 8/10 lok.11
00-790 Warszawa
Telefon:+48 22 646 54 67
FAX:+48 22 646 54 66
E-mail: railpolska(at)railpolska.pl
Biuro Marketingu i Obsługi Klienta
ul. Długa 1
32-642 Włosienica
Telefon:+48 33 842 90 41
E-mail: marketing(at)railpolska.pl
Ochrona danych osobowych
ul. Długa 1
32-642 Włosienica
Telefon:+48 33 842 90 03
E-mail: rodo(at)railpolska.pl

Rail Polska Sp. z o.o. z/s w Warszawie
ul. Willowa 8/10 lok. 11, 00-790 Warszawa
NIP: 521-30-39-201, REGON: 016122908
numer rejestrowy BDO: 000010835
Miejsce rejestracji:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000026872
Kapitał zakładowy:
wysokość kapitału zakładowego: 97 651 000,00 zł
(słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych)