O nas

Rail Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, została założona w 1999 roku jako spółka córka firmy Rail World Incorporated, w celu reprezentowania Rail World na polskim rynku kolejowym oraz rozpoczęcia działalności jako prywatny przewoźnik towarowy w Polsce. W marcu 2003 roku Rail Polska roku zakupiła firmy ZEC Trans Sp. z o.o. we Wrocławiu oraz PPUH Kolex Sp. z o.o. we Włosienicy, obejmując 100% udziałów w kapitale zakładowym obu firm. Każda z tych firm w sierpniu 2003 roku uzyskała licencje na przewozy kolejowe oraz wynajem taboru kolejowego. Były to pierwsze licencje w Polsce. 25 października 2004, w wyniku restrukturyzacji działalności, połączono obie spółki. Od tego czasu stanowimy jedną firmę Rail Polska Sp. z o.o.

Od początku istnienia, Rail Polska bardzo dynamicznie się rozwija, o czym świadczy rosnący potencjał przewozowy oraz zakres oferowanych usług w ramach funkcjonowania dwóch regionów (Dolny Śląsk oraz Południe). Dysponujemy około 50 lokomotywami oraz około 1100 wagonami różnych typów, co pozwala zajmować czołowe miejsce wśród podmiotów kolejowych na polskim rynku.

Rail Polska w oparciu o wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną załogę oraz nowoczesne zaplecze techniczno-eksploatacyjne oferuje usługi w następującym zakresie:

  • kolejowe przewozy towarowe (całopociągowe),
  • obsługa bocznic,
  • terminale intermodalne,
  • udostępnianie i dzierżawa taboru kolejowego,
  • utrzymanie lokomotyw i wagonów w zakresie wszystkich poziomów od P1 do P5,
  • produkcja i głęboka modernizacja taboru kolejowego,
  • logistyka kolejowa,
  • utrzymanie infrastruktury kolejowej,
  • usługi certyfikowanej myjni cystern kolejowych i samochodowych - czyszczenie po przewozie materiałów niebezpiecznych.