Region Południe

Region Południe obsługuje bocznicę kolejową we Włosienicy koło Oświęcimia będącą własnością Rail Polska sp. z o. o. Podstawowym przedmiotem działania Regionu Południe jest wykonywanie usług w zakresie spedycji oraz usług związanych z transportem kolejowym. Działalność ta obejmuje głównie:
 • wykonywanie czynności spedycyjnych związanych z przyjmowaniem i nadawaniem przesyłek kolejowych,
 • wynajem taboru kolejowego,
 • bieżące utrzymanie nawierzchni kolejowej,
 • wykonywanie prac manewrowych.

W ramach utrzymania infrastruktury kolejowej Region Południe świadczy również usługi dla firm zewnętrznych, na które składają się w szczególności diagnostyka, konserwacja, bieżące utrzymanie i naprawy główne torów kolejowych i rozjazdów. Wykwalifikowana i doświadczona kadra dysponuje specjalistycznym sprzętem, w tym wysokowydajną podbijarką torową typu UNIMAT.

Statut sieci kolejowej dwory-monowice, regulaminy

 • Statut sieci kolejowej Dwory-Monowice i Regulamin obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.:

 • Statut sieci kolejowej Dwory-Monowice zarządzanej przez Rail Polska sp. z o.o. - pobierz
  Regulamin dostępu do Obiektów Infrastruktury Usługowej zarządzanych przez Rail polska Sp. z o.o. -pobierz
  Załącznik nr 1 do Regulaminu, Wniosek - pobierz
  Załącznik nr 2 do Regulaminu, Ogólne warunki umów - pobierz
  Zmiana nr 4 do regulaminu dostępu do OIU zarządzanych przez Rail Polska Sp. z o.o. - pobierz

  Obsługa bocznic kolejowych

  - kompleksowa obsługa bocznic kolejowych (wraz z przyjęciem i nadaniem przesyłek, przygotowaniem dokumentacji przewozowej, rozliczeniem kosztów transportu z przewoźnikami i spedytorami)
  - wykonywanie prac manewrowych na terenie bocznic
  - wykonywanie prac załadunkowych i rozładunkowych
  - formowanie składów pociągowych

 

Dyrektor Regionu Południe
tel. 33-842-90-01
e-mail: region.poludnie@railpolska.pl

Kierownik Wydziału Spedycji i Eksploatacji
tel. 33-842-90-12
Kierownik Wydziału Infrastruktury
tel. 33-842-90-33