Region Południe

Region Południe obsługuje kompleksowo będącą własnością Rail Polska bocznicę kolejową Dwory-Monowice zlokalizowaną we Włosienicy koło Oświęcimia oraz sąsiadującą z nią bocznicę, należącą do największego klienta Regionu. Podstawowym przedmiotem działania Regionu Południe jest wykonywanie usług związanych z transportem kolejowym.

Działalność Regionu obejmuje głównie:

 • prowadzenie ruchu kolejowego na bocznicy Dwory-Monowice,
 • wykonywanie prac manewrowych,
 • udostępnianie obiektów infrastruktury usługowej zlokalizowanych na bocznicy Dwory-Monowice (stacja rozrządowa, terminal kontenerowy, terminal towarowy, tory postojowe, stanowisko do mycia i czyszczenia taboru oraz punkty zaplecza technicznego w obrębie Zakładu Taboru Kolejowego),
 • wykonywanie czynności spedycyjnych związanych z przyjmowaniem i nadawaniem przesyłek kolejowych,
 • wynajem cystern i wagonów, podbijarki rozjazdowej, żurawia kolejowego,
 • utrzymanie infrastruktury kolejowej,
 • obsługa terminala kontenerowego we Włosienicy.

W ramach utrzymania infrastruktury kolejowej Region Południe świadczy następujące usługi dla zaspokojenia własnych potrzeb i dla firm zewnętrznych: diagnostyka, konserwacja oraz bieżące utrzymanie i naprawy główne nawierzchni kolejowej oraz utrzymanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Statut sieci kolejowej dwory-monowice, regulaminy

Statut sieci kolejowej Dwory-Monowice zarządzanej przez Rail Polska sp. z o.o. - pobierz
Regulamin dostępu do Obiektów Infrastruktury Usługowej zarządzanych przez Rail Polska Sp. z o.o. -pobierz
Załącznik nr 1 do Regulaminu, Wniosek - pobierz
Załącznik nr 2 do Regulaminu, Ogólne warunki umów - pobierz

Obsługa bocznic kolejowych

 • kompleksowa obsługa bocznic kolejowych (wraz z przyjęciem i nadaniem przesyłek, przygotowaniem dokumentacji przewozowej, rozliczeniem kosztów transportu z przewoźnikami i spedytorami)
 • wykonywanie prac manewrowych na terenie bocznic
 • wykonywanie prac załadunkowych i rozładunkowych
 • formowanie składów pociągowych

 

Dyrektor Regionu Południe
tel. 33-842-90-01
e-mail: region.poludnie@railpolska.pl

Kierownik Wydziału Spedycji i Eksploatacji
tel. 33-842-90-12
Kierownik Wydziału Infrastruktury
tel. 33-842-90-33