Zakład Taboru Kolejowego

Podstawowym zadaniem Zakładu Taboru Kolejowego (ZTK) jest utrzymanie prewencyjne i korekcyjne taboru eksploatowanego przez Rail Polska. Obejmuje ono wszystkie poziomy, od P1 do P5, naprawy awaryjne, modernizację i produkcję taboru trakcyjnego. Zakład Taboru świadczy także usługi utrzymania dla innych podmiotów, zarówno w swoim warsztacie w Oświęcimiu-Włosienicy, jak i przez serwisy mobilne na terenie sieci kolejowej PKP PLK.

Zakład Taboru Kolejowego posiada certyfikat ECM w obszarze wagonów towarowych i dla pojazdów trakcyjnych. Zaplecze warsztatowe ZTK jest systematycznie doposażane i modernizowane dla spełnienia podwyższonych standardów oraz oczekiwań klientów, wynikających z eksploatowania coraz to nowocześniejszych pojazdów.

W strukturze ZTK działa certyfikowana Stacja Oczyszczania Cystern kolejowych i samochodowych. Dzięki nowoczesnemu, automatycznemu wyposażeniu stacja świadczy usługi zgodnie z obowiązującymi normami ochrony środowiska oraz standardami jakościowymi PSMC/EFTCO. W zakresie usług wykonuje również naprawy zbiorników i armatury cystern kolejowych.

Sekretariat
tel. 33-842-90-51
e-mail: tabor@railpolska.pl