RODO

RODO –  tak ogólnie przyjęto nazwę regulacji prawnych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) mając na uwadze również nasze Polskie regulacje dotyczące tego Rozporządzenia.

Realizując obowiązek wynikający z powyższych przepisów informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rail Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-790, przy ul. Willowej 8/10 lok 11, działalnością wykonywaną przez Region Południe, Zakład Taboru Kolejowego oraz Zakład Przewozów Kolejowych we Włosienicy 32-642, przy ul . Długiej 1, Region Dolny Śląsk we Wrocławiu 50-224, przy ul. Plac Strzelecki 25

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych zamieszczamy poniżej:

Informacja dla osób, które mogą znaleźć się w zasięgu monitoringu wizyjnego

MONITORING na terenie Rail Polska Sp. z o.o. we Włosienicy 32-642, ul.Długa 1
pokaz

Informacja dla naszych KONTRAHENTÓW/WSPÓŁPRACOWNIKÓW

Polityka prywatności
pokaz

Informacja dla osób, które z nami pracowały

Informacja dla osób, które z nami pracowały
pobierz


Informacja i pomocne dokumenty dla kandydatów do pracy

Rekrutacja
pobierz
Kontakt
pokaż