POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE... (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.; dalej jako „RODO”), informujemy, że:

Przetwarzanie danych osobowych związane jest z prowadzeniem działalności oraz obsługą klientów, dostawców, a ponadto zatrudnianiem pracowników i dokonywane na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rail Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-790, przy ul. Willowej 8/10 lok 11
  • Dane osobowe, które są zbierane w ramach realizacji obsługi klienta (są to m.in. imię, nazwisko, telefon, nazwa firmy, numer nip, adres e-mail, adres korespondencyjny, informacja o realizowanych usługach i zamówieniach)Dane przetwarzamy w trakcie trwania „umowy” oraz po jej zakończeniu jeżeli jesteśmy to tego zobligowani innymi przepisami prawa. (art. 6 ust. 1 lit. b)
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c)
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że nasze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO oraz polskiej ustawy.
  • Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług, firmom świadczącym dla nas usługi informatyczne oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
  • Kontakt do Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych:

rodo@railpolska.pl
tel. 33 842 90 03
Rail Polska sp. z o.o.
Ul. Długa 1
32-642 Włosienica