Do pobrania

Druki do regulaminu RPT

Wykaz zdawczy - edytowalny
pobierz
Załacznik 2 List przewozowy
pobierz
Załacznik 3 List dosyłkowy
pobierz
Załacznik2a Załącznik do listu przewozwego
pobierz
Załącznik 2 List Przewozowy
pobierz
Załącznik 2b Załącznik do Listu przewozowego
pobierz
Załącznik 2c Instrukcja wypełniania listu przewozowego
pobierz
Załącznik 3 List dosyłkowy
pobierz
Załącznik 4 Wykaz zdawczy
pobierz
Załącznik 5 Protokół z komisyjnego sprawdzenia przesyłki
pobierz
Załącznik 6 Protokół o przeładunku przesyłki
pobierz
Załącznik 7 Protokół sprawdzenie przesyłki w drodze
pobierz
Załącznik 5 Protokół z komisyjnego sprawdzenia przesyłki
pobierz

Zlecenie

Formularz zlecenia przewozowego
pobierz
Transport order form
pobierz

Regulamin RPT i taryfa kolejowa

FRegulamin RPT Rail Polska
pobierz
Dyrektor Zakładu Przewozów
tel. 33-842-90-40

Wicedyrektor Zakładu Przewozów
tel. 33-842-90-48

Główny Dyspozytor
tel. 33-842-90-93

Kierownik Marketingu
tel. 33-842-90-41