O nas

Rail Polska marcu 2003 roku zakupiła dwie firmy: ZEC TRANS sp. z o. o. we Wrocławiu oraz PPUH Kolex sp. z o. o. we Włosienicy obejmując 100% udziałów w kapitale zakładowym obu firm. Każda z tych firm w sierpniu 2003r. uzyskała licencje na przewozy kolejowe oraz wynajem taboru kolejowego. Były to pierwsze licencje w Polsce. W wyniku postanowienia sądowego w dniu 25.10.2004r. nastąpiło przejęcie przez Rail Polska firm PPUH Kolex i ZEC TRANS. Od tego momentu stanowimy jedną firmę Rail Polska z siedzibą w Warszawie z dwoma oddziałami regionalnymi: Regionem Południe z siedzibą we Włosienicy oraz Regionem Dolny Śląsk z siedzibą we Wrocławiu.

Zarząd