POLITYKA PRYWATNOŚCI

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE... (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.; dalej jako „RODO”), informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rail Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-790, przy ul. Willowej 8/10 lok 11, działalnością wykonywaną przez Region Południe, Zakład Taboru Kolejowego oraz Zakład Przewozów Kolejowych
    we Włosienicy 32-642, przy ul . Długiej 1, Region Dolny Śląsk we Wrocławiu 50-224, przy ul. Plac Strzelecki 25

 

  • Dane osobowe, które są zbierane w ramach realizacji obsługi klienta

 (są to m.in. imię, nazwisko, telefon, nazwa firmy, numer nip, adres e-mail, adres korespondencyjny, informacja o realizowanych usługach i zamówieniach)

Dane przetwarzamy w trakcie trwania „umowy” oraz po jej zakończeniu jeżeli jesteśmy to tego zobligowani innymi przepisami prawa. (art. 6 ust. 1 lit. b)

  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c)
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że nasze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO oraz polskiej ustawy.
  • Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe, w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Umowy, świadczących usługi pocztowe, prawne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie stosownej umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej lub np. sądy lub organy ścigania – w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Kontakt do Pełnomocnika firmy ds. Ochrony Danych Osobowych: rodo@railpolska.pl