Zakład Taboru Kolejowego

Tabor Rail Polska dysponuje obecnie taborem kolejowym w skład, którego wchodzą: Podstawowym zadaniem Zakładu Taboru Kolejowego jest naprawa lokomotyw iwagonów będących w posiadaniu Rail Polska, która obejmuje bieżącą obsługę, przeglądy i naprawy taboru. Zaplecze warsztatowe jest systematycznie doposażane i modernizowane w celu uzyskania uprawnień do wykonywania napraw okresowych wagonów i lokomotyw. W zakresie napraw taboru świadczymy również usługi dla klientów zewnętrznych, a ceny każdorazowo określamy po dokonaniu weryfikacji i oceny zakresu zlecenia. W ramach Zakładu działa również Stacja Oczyszczania Cystern kolejowych i samochodowych. Dzięki nowoczesnym urządzeniom czyszczącym stacja jest przystosowana do świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi normami ochrony środowiska. Zakład Taboru Kolejowego wykonuje również drobne naprawy zbiorników i armatury.

Powstanie nowej lokomotywy M62M (EM62)

Pracownicy Zakładu Taboru Kolejowego Rail Polska Sp. z o.o. we Włosienicy w roku 2005 ukończyli modernizację pierwszej lokomotywy EM62, nadając jej numer 001. W styczniu 2006 roku lokomotywa ta po przejściu odpowiednich testów i uzyskaniu świadectwa dopuszczenia typu została zakwalifikowana do ruchu po liniach PKP PLK SA. W roku 2006 oddano do użytkowania dwie kolejne lokomotywy o numerach 002 i 003. Plan produkcyjny na kolejne lata przewiduje oddawanie do użytkowania 6 lokomotyw z serii EM62 rocznie. Geneza projektu EM62 sięga roku 2004. Rail Polska zakupiła w Estonii 36 lokomotyw pociągowych M62 (ST44) przeznaczonych w całości do zaspokojenia własnego rosnącegozapotrzebowania na pojazdy trakcyjne. Program remontu i modernizacji lokomotyw przebiegał dwutorowo – część pojazdów została skierowana do napraw głównych w zewnętrznych zakładach naprawczych,natomiast pozostałe (większość) zostały przeznaczone do modernizacji w ZTK Rail Polska we Włosienicy. Modernizacja objęła wymianę podstawowych podzespołów lokomotywy na bardziej nowoczesne, pochodzące z amerykańskiej lokomotywy typu F40. Efektem tych prac jest zwiększenie mocy pojazdu z 2000 do 3000 KM, podwyższenie niezawodności, poprawa parametrów technicznych i bezpieczeństwa oraz warunków pracy maszynistów.

Czyszczenie cystern

- posiadamy dobrze wyposażoną Stację Oczyszczania Cystern kolejowych i samochodowych
- dzięki nowoczesnym urządzeniom czyszczącym stacja jest przystosowana do świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi normami ochrony środowiska
- wykonujemy drobne naprawy zbiorników i armatury

Referencje

Sekretariat

tel. 33-842-90-51
e-mail: tabor@railpolska.pl