Zarząd

EDWARD A. BURKHARDT
Prezes Zarządu

Mirosław Szczelina - Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Zakładu Taboru Kolejowego

Jacek Turza - Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy