Zarząd

EDWARD A. BURKHARDT
Prezes Zarządu

Mirosław Szczelina - Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Zakładu Taboru Kolejowego

Jacek Turza - Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy

Dyrektorzy

Beata Jaskólska - Główna Księgowa

Piotr Krzemień - Dyrektor Zakładu Przewozów

Krzysztof Jodłowski - Wicedyrektor Zakładu Przewozów

Mariusz Białek - Dyrektor Regionu Południe

Zdzisław Jeszko - Dyrektor Regionu Dolny Śląsk

Krzysztof Majewski - Dyrektor ds. Bezpieczeństwa i Zgodności

Referencje