Region Południe

Region Południe obsługuje bocznicę kolejową we Włosienicy koło Oświęcimia będącą własnością Rail Polska sp. z o. o. Podstawowym przedmiotem działania Regionu Południe jest wykonywanie usług w zakresie spedycji oraz usług związanych z transportem kolejowym. Działalność ta obejmuje głównie:
 • wykonywanie czynności spedycyjnych związanych z przyjmowaniem i nadawaniem przesyłek kolejowych,
 • wynajem taboru kolejowego,
 • bieżące utrzymanie nawierzchni kolejowej,
 • wykonywanie prac manewrowych.

W ramach utrzymania infrastruktury kolejowej Region Południe świadczy również usługi dla firm zewnętrznych, na które składają się w szczególności diagnostyka, konserwacja, bieżące utrzymanie i naprawy główne torów kolejowych i rozjazdów. Wykwalifikowana i doświadczona kadra dysponuje specjalistycznym sprzętem, w tym wysokowydajną podbijarką torową typu UNIMAT.

Statut sieci kolejowej dwory-monowice, regulaminy

 • Statut sieci kolejowej Dwory-Monowice i Regulaminy obowiązujące od 10 grudnia 2017 r.

 • Statut sieci kolejowej Dwory-Monowice zarządzanej przez Rail Polska sp. z o.o. - pobierz

  Regulamin udostępniania torów dojazdowych do boczncy Synthos Dwory 7 sp. z o.o. sp. j. po infrastrukturze prywatnej zarządcy Rail Polska sp. z o.o. -pobierz

  Regulamin dostępu do obiektów infrastruktury usługowej zarządzanych przez Rail Polska sp. z o.o. - pobierz

 • Ogólne warunki Umów dotyczących udostępniania torów Punktu Zdawczo - Odbiorczego Bocznicy Kolejowej Dwory Monowice obowiązujące do dnia 09.12.2017 roku.

 • Warunki ogólne ..   pobierz
  Załącznik nr 1 ....   pobierz

  Obsługa bocznic kolejowych

  - kompleksowa obsługa bocznic kolejowych (wraz z przyjęciem i nadaniem przesyłek, przygotowaniem dokumentacji przewozowej, rozliczeniem kosztów transportu z przewoźnikami i spedytorami)
  - wykonywanie prac manewrowych na terenie bocznic
  - wykonywanie prac załadunkowych i rozładunkowych
  - formowanie składów pociągowych

 

Dyrektor Regionu Południe
Mariusz Białek
tel. 33-842-90-01
e-mail: mariusz.bialek@railpolska.pl

Kierownik Wydziału Spedycji i Eksploatacji
Jacenty Majer
tel. 33-842-90-12
e-mail: jacenty.majer@railpolska.pl

Kierownik Wydziału Infrastruktury
Leszek Jodłowski
tel. 33-842-90-32
e-mail: leszek.jodlowski@railpolska.pl