Region Południe

Region Południe obsługuje bocznicę kolejową we Włosienicy koło Oświęcimia będącą własnością Rail Polska sp. z o. o. Do największych Klientów należą: Synthos Dwory 7 sp. z o. o. Spółka Jawna (poprzednia nazwa Firma Chemiczna Dwory S.A.), PPUH Solvent Sp. z o.o. Brenntag sp. z o. o. Podstawowym przedmiotem działania Regionu Południe jest wykonywanie usług w zakresie spedycji oraz usług związanych z transportem kolejowym. Działalność ta obejmuje głównie:
  • wykonywanie czynności spedycyjnych związanych z przyjmowaniem i nadawaniem przesyłek kolejowych,
  • wynajem taboru kolejowego,
  • bieżące utrzymanie nawierzchni kolejowej,
  • wykonywanie prac manewrowych.

W ramach utrzymania infrastruktury kolejowej Region Południe świadczy również usługi dla firm zewnętrznych, na które składają się w szczególności:
  • diagnostyka, konserwacja, bieżące utrzymanie i naprawy główne torów kolejowych i rozjazdów położonych na terenie bocznic,
  • diagnostyka, konserwacja i bieżące utrzymanie torów szlakowych oraz torów i rozjazdów na stacjach, Wykwalifikowana i doświadczona kadra dysponuje specjalistycznym sprzętem, w tym wysokowydajną podbijarką torową typu UNIMAT.

Obsługa bocznic kolejowych

- kompleksowa obsługa bocznic kolejowych (wraz z przyjęciem i nadaniem przesyłek, przygotowaniem dokumentacji przewozowej, rozliczeniem kosztów transportu z przewoźnikami i spedytorami)
- wykonywanie prac manewrowych na terenie bocznic
- wykonywanie prac załadunkowych i rozładunkowych
- formowanie składów pociągowych

Ogólne warunki Umów dotyczących udostępniania torów Punktu Zdawczo - Odbiorczego Bocznicy Kolejowej Dwory Monowice w 2015 roku

Warunki ogólne ..   pobierz
Załącznik nr 1 ....   pobierz

 

Dyrektor Regionu Południe
Mariusz Białek
tel. 33-842-90-01
e-mail: region.poludnie@railpolska.pl

Kierownik Administracji
Magdalena Mańkut
tel. 33-842-90-03
e-mail: magdalena.mankut@railpolska.pl

Kierownik Wydziału Spedycji i Eksploatacji
Jacenty Majer
tel. 33-842-90-12
e-mail: jacenty.majer@railpolska.pl

Kierownik Wydziału Infrastruktury
Leszek Jodłowski
tel. 33-842-90-32
e-mail: leszek.jodlowski@railpolska.pl