Aktualności

Ogólne warunki Umów dotyczących udostępniania torów punktu zdawczo-odbiorczego Bocznicy Kolejowej Dwory Monowice w 2015 roku
2014-11-27
Szanowni Państwo! Informujemy, że w dniu 6.06.2014 roku Rail Polska Sp. z o.o. wprowadził i podał do publicznej wiadomości "Ogólne warunki Umów dotyczących udostępniania torów punktu zdawczo - odbiorczego Bocznicy Kolejowej Dwory Monowice". Załączony cennik stanowi integralną część O.W.U. Informujemy również, że w 2015 roku ceny pozostają na niezmienionym poziomie.

Ogólne warunki i Załącznik są do pobrania w zakładce Usługi>Obsługa bocznic kolejowych.


Litwa Certyfikat Bezpieczeństwa część B
2014-03-21
W dniu 31.01.2014, decyzją Państwowej Inspekcji Kolejowej (VGI) przy Ministerstwie Łączności, Rail Polska Sp. z o.o. otrzymała Świadectwo Bezpieczeństwa część B o numerze ewidencyjnym LT 1220140001.

Dokument ten:
- potwierdza, iż Rail Polska wdrożyła system bezpieczeństwa, zgodny z wymogami Unii Europejskiej, wskazanymi w ustawie o Bezpieczeństwie Ruchu Kolejowego w Republice Litewskiej,
- zezwala Rail Polska na realizację kolejowych przewozów towarowych na linii kolejowej nr 477 (1435 mm) od granicy PL/LT do stacji Ŝeŝtokai,
- jest pierwszym w historii VGI certyfikatem wydanym dla polskiego przewoźnika kolejowego!
- również Rail Polska otrzymała pozwolenie na używanie własnych lokomotyw (M62M) na powyższym odcinku.
Firma Rail Polska w związku z tym pragnie podziękować Wszystkim, którzy przyczynili się do zakończenia tego procesu sukcesem.
(więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie "www.vgi.lt")


Certyfikat ECM
2013-09-17
W dniu 02.08.2013 roku, decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztofa Dyla, Rail Polska Sp. z o.o. otrzymała certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdów kolejowych (ECM) w zakresie wagonów towarowych. W przypadku Rail Polska certyfikat ten obejmuje dodatkowo obsługę cystern służących do przewozów towarów niebezpiecznych.

Obowiązek certyfikacji ECM został wprowadzony do polskiego prawa w 2011 r. Data ważności tego dokumentu, wydawanego dla operatorów kolejowych, przewidziana jest na okres 3 lat.

Uzyskany certyfikat ECM, to kolejny dokument, który po certyfikacie Bezpieczeństwa Przewoźnika Kolejowego, jest potwierdzeniem spełnienia najwyższych standardów technicznych i organizacyjnych stosowanych w Rail Polska. Ten dokument to także świadectwo, iż Rail Polska to bezpieczny i niezawodny partner handlowy na krajowym, jak i europejskim rynku kolejowym.